Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
1

Chag Pesach Sameach fraților evrei!

1

Evreii din întreaga lume intră astăzi în prima zi din sărbătoarea Paştelor. În seara asta, familiile israeliene se adună în jurul mesei la o cină care se numește Seder.

În timpul cinei, se comemorează ieșirea poporului Israel din Egipt și capul familiei repovestește evenimentele de la începutul cărții Exod: suferința sclavilor evrei, alegerea lui Moise pentru a scoate poporul din Egipt, încăpățânarea lui Faraon de a nu-i lăsa pe Israeliți să plece și urgiile îndurate de Egipteni prin care Dumnezeu i-a forțat mâna lui Faraon și l-a făcut să le dea drumul evreilor.

👋 Chag Pesach Sameach se traduce din ebraică în „Paște Fericit!”

O tradiție interesantă de Seder e de a pune un scaun și o farfurie goală la masă, în timpul cinei. Unii fac asta pentru a-și aduce aminte de rudele decedate, alții pentru a-și aduce aminte că unii israeliți nu pot participa la această sărbătoare.

Sunt alții însă, care lasă acest loc gol, în mod simbolic, pentru profetul Ilie. Tradiția lor spune că atunci când Ilie va intra în casă și li se va alătura la cină, va marca începutul întoarcerii lui Mesia pe pământ.

Citim în Maleahi, capitolul 4 cu versetul cinci și șase:

Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!

Pentru evrei, întoarcerea lui Ilie este un simbol al speranței și al răscumpărării și mi se pare interesantă conexiunea pe care ei o fac cu sărbătoarea Paștelor.

Pentru noi, cei care credem în Isus, locul de la masă nu mai este gol. Isus stă pe el și prin Duhul Său cel Sfânt, ne călăuzește în fiecare zi.

Ca și creștini, noi știm și înțelegem că Paștele pe care îl sărbătoresc evreii acum, arată înspre Hristos, adevăratul miel de Paște, care a fost jertfit pentru păcatele întregii omeniri.

Îmi doresc tare mult ca frații noștri evrei, să ajungă să-l cunoască personal pe Mesia, Isus Hristos din Nazaret.

Te invit să vizionezi acest video scurt publicat de „One for Israel”, în care autorii fac legătura dintre sărbătoarea Paștelui din Exodul și Profețiile lui Isaia despre Isus, din capitolul 53.

1 Comment
Aercurat
Aercurat
Authors
Radu